Kuluuko työpäivä epäkohdista juputtaessa vai löytyykö päivästä aikaa myös ilolle? Töissä ei tarvitse olla aina kivaa, mutta työssä viihtymiseen voi vaikuttaa.

Työhyvinvoinnin asiantuntija Marja-Liisa Manka toteaa, että työssä viihtymistä ei estä edes ympärillä vellova hankala taloustilanne tai inhottava pomo.

– Emme ole ajopuita. Voimme tehdä omalla käytöksellämme työpaikasta ainakin vähän viihtyisämmän kaikissa olosuhteissa.

Viihtymistä parantaa parhaiten se, että keskittyy valittamisen sijaan työn hyviin puoliin. Myönteisyys ei tarkoita pelkkää nami-namia.

– Kenenkään työ ei ole joka päivä ihanaa täyttymystä. Myös epäkohdista on voitava puhua. Kannattaa koettaa löytää arjesta myös jutut, jotka toimivat hyvin. Me olemme tutkitusti maailman viidenneksi onnellisin maa, joten hyvää kyllä löytyy.

Viihtymistä lisää oman työn kokeminen merkitykselliseksi. Manka kehottaakin pohtimaan, minkälaiset seikat tuovat itselle kokemuksen oman työn tärkeydestä.

Esimies voi panostaa työntekijöiden viihtymiseen toimimalla hyvässä yhteistyössä työterveyden kanssa.

Työterveyspsykologi Sanna Aulankoski toteaa, että töissä viihdytään, kun työolojen peruspalikat ovat paikoillaan.

– Se, että jokainen saa työskennellä ilman liikoja keskeytyksiä, turvallisissa puitteissa ja sopiviksi mitoitetuilla vaatimuksilla, auttaa pitämään ilmapiirin hyvänä. Myös reilu johtaminen, yhteistyön sujuvuus ja ristiriitojen rakentava ratkominen ovat tärkeitä.

Viihtyisällä työpaikalla työoloja tarkastellaan sopivin väliajoin ja epäkohtia korjataan. Pelkkä asioiden kartoittaminen ilman tarvittavia muutoksia voi jopa vähentää viihtymistä.

– Hedelmällisessä yhteistyössä työntekijöiden, työnantajan ja työterveyden näkökulmista tuotetut ideat täydentävät toisiaan.

Vinkit työssä viihtymiseen

  • Miettikää työkavereiden kanssa yhdessä, mitkä asiat sujuvat työpaikalla hyvin. Kirjatkaa ylös pienetkin toimivat jutut. Niitä löytyy yllättävän paljon! Tallentakaa seikat näkyville intraan tai kahvihuoneen laatikkoon stressaavien päivien varalle.
  • Huono fiilis tarttuu tutkitusti, mutta niin tarttuu onneksi hyväkin. Toisen tukeminen, kaverin kannustaminen ja kivan palautteen antaminen lisäävät kaikkien viihtymistä. Myös esimies kaipaa välillä rohkaisua ja kiitosta hyvin tehdystä työstä! Hymy on keinoista halvin.

Lue viiden ammattilaisen tarinat siitä, miten he jaksavat työssä.