Esteetön asiointi kaupassa kuuluu jokaiselle. Vaikka itse saavuttaisit palvelut vaivattomasti, ympärillämme on kanssakulkijoita, joille pääsy kauppaan tai auton pysäköinti tavalliseen parkkiruutuun ei ole itsestään selvää.

K-ryhmän kaupoissa esteettömyys huomioidaan muun muassa sisäänkäyntien läheisyydessä sijaitsevilla ja pyörätuolimerkein varustetuilla parkkipaikoilla tai vaikkapa automaattiovin.

Liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen voi saada henkilö, jolla on vaikea liikkumiseste, näkövamma tai muu liikkumista vaikeuttava vaikea vamma.

Muiden parkkipaikkaa käyttävien on kunnioitettava esteetöntä ja merkittyä parkkipaikkaa ja pysäköitävä muualle.

K-ryhmä on mukana Invalidiliiton Helppo liikkua -kampanjassa toukokuussa. Sen aiheena on esteetön pysäköinti ja esteettömien pysäköintipaikkojen luvanvarainen käyttö.

Helppo liikkua -viikko on 17.–23.5.2021. Kansainvälistä esteettömyys- ja saavutettavuuspäivää vietetään aina toukokuun kolmantena torstaina eli tänä vuonna 20.5.