Vaaterekki: nämä tarvitset

 • Höylätty mäntylista Cello 15 × 32 × 3 300 mm × 3 kpl
 • Kupariputki 18 mm suora kova 3 m
 • Karmitulppa PROF 15–16 mm × 8 kpl
 • Kierretanko M10 1 m × 3 kpl
 • Aluslevy M10 × 6 kpl
 • Siipimutteri M10 × 6 kpl
 • Jiirilaatikko + saha FXA 300 mm / 12 in
 • Porakone
 • Poranterä 10 mm
 • Hiomapaperia
 • Putkileikkuri Ironside

Näin teet vaaterekin:

 1. Sahaa mäntylistasta 4 kpl 1 500 mm palaa (rekin pystylistat) ja 2 kpl 500 mm palaa (poikkilistat).
 2. Poraa reiät 1 500 mm mittaisiin mäntylistoihin seuraavasti: yläpäähän 55 mm yläreunasta ja alapäähän 250 mm alareunasta. Poraa reiät myös 500 mm listoihin: kumpaankin päähän 32 mm reunasta. Viimeistele listat hiomapaperilla.
 3. Katkaise putkileikkurilla kupariputkesta 1 kpl 910 mm pala rekkitangoksi, 2 kpl 895 mm palaa rekin alatangoiksi ja 2 kpl 32 mm palaa välipaloiksi, joilla tasaat alatankojen leveyseron.
 4. Poraa reiät kahdeksan karmitulpan läpi käyttäen 10 mm poranterää. Karmitulppia tarvitaan keskittämään kierretanko kupariputken sisällä. Tarvittaessa voit käyttää pihtejä tai vastaavaa työkalua apuna tulpan kiinnipitämiseen.
 5. Aloita rekin kokoaminen asettamalla karmitulpat kolmen pisimmän kupariputken päihin. Sen jälkeen pujota kierretangot kupariputkien läpi.
 6. Työnnä kierretangon päät rekin kahden pystylistan yläreikien lävitse ja kiinnitä ne aluslevyillä ja siipimuttereilla. Toista toisessa päässä. Pystytä rekki niin, että sisempi pystylista taittuu rekin etupuolelle, jolloin rekistä tulee sirompi.
 7. Työnnä karmitulpat myös pieniin kupariputken paloihin. Aseta ensimmäinen alatanko toisesta päästään lepäämään rekin takaosaan. Pujota alatangon vastakkaiseen vapaaseen päähän poikkilista, pieni kupariputken pala ja pystylista. Kiinnitä aluslevyllä ja siipimutterilla. Toista sama tangon toisessa päässä ja kiristä siipimutterit.
 8. Kokoa rekin etupuoli pujottamalla alatangon päihin poikkilista ja pystylista. Kiinnitä aluslevyillä ja siipimuttereilla, ja kiristä siipimutterit.

Tarvikkeet ja työvälineet K-Rauta.